Böbrek kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri
Böbrek kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri

Böbrek kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri

Böbrek Kanseri 

Böbreklerimizle ilgili orta ve ileri yaşlarda görülebilen en yaygın böbrek hastalığı böbrek tümörleri ve böbrek kanseridir. Erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülür. Her kanser türünde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken teşhis önemlidir. Hastalık erken keşfedildiğinde bir cerrahi operasyon ile tümörlü kitle çıkarılır. Fakat teşhisi koymakta geç kalındıysa böbrek vücutta oldukça spesifik bir alanda konumlanmış olduğundan onu saran lenf bezleri, karaciğer, kalın bağırsak ve pankreas organlarının da bu hastalıktan etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Bunun akabinde kanser kan ve lenf bezleri ile kolaylıkla vücudun diğer kısımlarına yani kemikler ve akciğerlere yayılabilir. Görüldüğü üzere vücudumuzda bir anlamda süzgü görevi üstlenen böbrek kanserierken teşhisi önemli olan ciddi bir kanser türüdür. 

Böbrek Kanseri Risk Faktörleri

Böbrek kanseri risk faktörleri olarak bazı hastalıkların, alışkanlıklar ve yanlış yaşam stratejilerini uygulayan kişilerin böbrek kanserine yakalanma riski artabilmektedir. Burada önemli olan risk grubuna giren kişilerin kendilerinin bu grupta olduklarının bilinciyle yaşamalarıdır. 

Böbrek kanseri risk faktörleri şu şekilde maddeleyecek olursak

1. Hipertansiyon hastaları

2. Hasta geçmişinde zaten bir böbrek hastalığı var olup bununla ilgili uzun süredir diyaliz tedavisi görüyor olmak

3. Aşırı kilolu olmak

4. Yüksek yağ ve kalori içeren diyet programları

5. Böbrek kanseri risk faktörleri genetik karakterli de olabilir. Hastanın anne, baba gibi yakınlarında böyle bir hastalığın bulunması böbrek kanserine yakalanma riskini arttırır. 

6. Sigara içenlerde sigara içmeyenlere oranla iki kat fazla görülür.

7. Böbrek kanseri risk faktörleri yapılan meslekle ilgili de olabilir. Özellikle petrol ve gemi sanayii (asbest), kurşun endüstrisi ile çelik endüstrisi çalışanlarında böbrek kanseri riski artmaktadır. 

 

Böbrek Kanseri Belirtileri

Böbrek kanseri sinsince vücutta kendini gizlediğinden böbrek kanseri belirtileri olarak net bilgilere sahip olmamız da mümkün olmamaktadır. Hasta ve hasta yakınlarına uyarı mahiyetinde olabilecek dikkat çekici birkaç noktayı belirteceğiz. 

1. Özellikle erken dönemlerde herhangi bir belirti vermez. Böbrek kanseri belirtileri olmadan hastalık tesadüfen görülür. Hasta başka bir sağlık sorunu için gitmiş olup istenen konsültasyonlar ile böbrek kanserinin varlığı görülebilir. 

2. İleri evre böbrek kanseri belirtileri daha bariz olur. Böbrek bölgesinde kitle ve ağrı hissi yaşanır. 

3. Kanlı idrar gözlenebilir. 

4. Halsizlik ve iştahsızlık baş gösterir. Bunu kilo kaybı takip eder.

5. Böbrek kanseri belirtileri seyrinde tekrarlayan ateş yaşanır. 

6. Şayet kanser diğer organlara sıçradıysa o organla ilgili bulgular ve hastalık hissi de kaçılmaz olacaktır. 

 

Böbrek Kanseri Teşhisi 

Genellikle tesadüfen görülen böbrek kanseri teşhisinin ayrıntılarını şu şekilde verelim.

1. Böbrek kanseri teşhisi ile ilgili hastanelerin üroloji veya nefroloji birimlerine gidilir.

2. Kan ve idrar tahlilleri istenir.

3. Görüntüleme yöntemleri uygulanır. Akciğer filmi, intravenöz piyelografi (VIP), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), kemik sintigrafisi, manyetik rezonans (MR), pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi böbrek kanseri teşhisi için farklı tetkikler istenir. 

 

Böbrek Kanserinin Tedavisi

Böbrek kanserinin tedavisi her kanser türünde olduğu gibi hastanın yaşı, genel durumu ve kanserin bulunduğu evresi göz önünde bulundurularak yapılır. 

 

Cerrahi Tedavi

Erken evre böbrek kanserlerinde ilk uygulanacak yöntemdir. Cerrahi tedavi ile böbrekteki kitleli kısım çıkarılır. Fakat geç kalınmış bir teşhis ise o zaman böbrek çıkarılır. Bazen bu durum böbrek üstü bezleri ve etrafındaki tabakalar ile birlikte de olabilir. Tıpta bu işleme nefrektomi denir. Böbrek kanseri tedavisi sırasında böbreğin çıkarılması hastada hayati bir rol oynamaz. Çünkü diğer böbrek olmayan böbreğin vazifesini üstlenir. Böylelikle vücut işleyişinde herhangi bir aksaklık olmaz. 

 

Laparoskopi İle Nefrektomi 

Son yıllarda uygulanan böbreğin cerrahi ile çıkarılması yerine kapalı olarak laparoskopi ile nefrektomi yapılır. Laparoskopi ile böbrekten parça çıkarılır ve patoloji incelemesine gönderilir. Hastanın daha güvenilir şekilde tedavisini sağlayan bu yöntem ile kesi olmadan böbrek kanseri tedavisi uygulanmış olur. 

 

Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Erken evre böbrek kanseri vakalarında tümörlü bölge böbrek zarı içinde bulunup başka bir yayılma yapmamış olduğundan böyle hastalarda cerrahi sonrası gereken radyoterapi yapılmaz. Fakat ileri evre böbrek kanserlerinde ameliyat sonrası radyoterapiye ihtiyaç duyulur. Bu tedavi yöntemi vücut dışından verilen bir çeşit ışın tedavisidir. Bölgesel bir tedavi olan radyoterapi ile ameliyat sonrası tümörlü bölgede kalmış ihtimali olan kanserli hücreleri öldürülmesi amaçlanır. Operasyon sınrası oluşan kemik tutulmaları ile hissedilen ağrıların azaltılması için yardımcı olur. 

 

Kemoterapi (İlaç Tedavisi)

Kemoterapinin böbrek kanseri tedavisi sürecindeki etkisi tartışmalıdır. Daha çok yayılma göstermiş ileri derece kanserlerde uygulanır. Bir ya da daha fazla ilacın vücuda enjekte edilmesi veya hap olarak içilmesi şeklinde uygulanır. 

 

Hormon Tedavisi

Progesteron adlı hormon tedavisidir. Aslında tedaviden ziyade yakınmaları azaltmak için uygulanır. 

 

Biyolojik Tedavi (İmmunoterapi)

Böbrek kanseri tedavisinde vücut bağışıklık sistemini güçlendirme amaçlı uygulanır. İnterferon ve interlökin 2 isimli ilaçlar vücuda enjekte edilir. Böylelikle tedavilerden ötürü zayıflayan vücut savunma sisteminin güçlendirilmeye çalışılır. 

 

Hedefe Yönelik Tedavi Yöntemleri

Son yıllarda uygulanan bu tedavi yöntemleri ile kanserin vücuttaki yaygınlaşmadının önüne geçilmeye çalışılır. Sunitinib ve Sorafenib hedefe yönelik tedavilerden yada yaygın olarak kullanılan tedavi isimleridir. Bunlar biyolojik ilaçlar olan İnterferon ve interlökin 2 gibi ilaçlardan daha iyidir. 

Tedavilerin Yan Etkileri

Böbrek kanseri tedavi yol haritası belirlenip uygulandığında bunların bir takım yan etkileri de kaçınılmaz olmaktadır. Bunlar şöyledir

1. Grip, nezle gibi hastalık hissiyatı

2. İştahsızlık sonrası halsizlik

3. Dikkat kaybı

4. Kas ağrısı

5. Ateş

6. Kusma ve ishal

Görüldüğü üzere yan etkiler bir hayli olmaktadır. Fakat bunlar tedavi süreci kadar olup bir süre sonra kaybolur. Bütün bunların minimalize halde yaşanması için her şeyden önemli olan erken teşhistir. Hastalığın kendini göstermesini beklemeden sağlıklıyken gerekli ön kontrollerin böbrek kanseri için gerekli olduğu aşikardır.